Selkiytä:

Suurenna:

Asumisen pelisäännöt

Asumisen pelisäännöt

 • Asuminen yhtiön kiinteistöissä

  Kiinteistön järjestyssääntöjen ja yleisesti kerros- ja rivitaloelämään kuuluvien ns. hyviin tapoihin kuuluvien yhteisten pelisääntöjen avulla pyritään varmistamaan, että kaikilla olisi hyvä elää kodissaan. Sen vuoksi on esimerkiksi määrätty, että kiinteistöissä on hiljaisuus klo 22.00 – 7.00. Muita huomioon ottavaan hyvään naapuruuteen kuuluu lisäksi olla aiheuttamatta häiriötä myös muina aikoina esimerkiksi soittamalla mitään soitinta tai äänitettä tai huudattamalla tv:tä ja radiota häiritsevän lujaa. Hyvää naapuruutta on myös esimerkiksi ottaa vuoro- tai yötyötä tekevä naapuri huomioon omassa toiminnassa.

  Kaikkien elämä on viihtyisämpää, jos asukkaat vaalivat oman kotiympäristön siisteyttä ja kuntoa.

 • Asukkaan velvollisuudet

  Asukkaan on noudatettava taloyhtiön järjestyssääntöjä, jotka voi tulostaa Lomakkeet-sivulta. Huoneiston sisätilojen kunnossapitoa ja korjauksia koskevissa asioissa tehdään sähköinen vikailmoitus, jonka voi tehdä auroranlinna.fi –etusivulta, tai otetaan yhteyttä vikailmoitusnumeroon 010 286 6245. Vesi- tai muista vastaavista vahingoista ilmoitetaan heti huoltoyhtiölle numeroa 010 286 6245 käyttäen.

  Asukkaan tulee maksaa vuokransa säännöllisesti annettuun eräpäivään mennessä sekä pitää asuntonsa siistinä ja kunnoltaan vastaavana kuin se oli asunnon saadessaan. Normaaliin asumiseen liittyvä ns. luonnollinen kuluminen otetaan huomioon muuttotarkastusta tehtäessä. Asukkaan ja kunnossapito- ja korjausvastuista kerrotaan vastuunjakotaulukossa, joka löytyy myös Lomakkeet-sivulta.

  Lisäksi asukkaan tulee noudattaa asumisessaan kiinteistön järjestyssääntöjä ja ns. hyvien tapojen mukaisia yleisiä pelisääntöjä. Katso myös muun muassa kohta Kunnossapitotyöt asunnoissa.

  Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus ilman irtisanomisaikaa, jos vuokralainen:

  • laiminlyö vuokran maksamisen ajoissa.

  • siirtää vuokraoikeuden tai luovuttaa huoneiston  hallinnan vastoin lain määräyksiä.

  • käyttää huoneistoa muuhun tarkoitukseen kuin vuokrasopimuksessa on edellytetty.

  • viettää tai sallii vietettävän häiritsevää elämää huoneistossa. Asukas vastaa myös vieraidensa aiheuttamasta häiriöstä.

  • hoitaa huoneistoaan huonosti.

 • Asukkaan järjestyssäännöt ja asumishäiriötilanteet

  Vuokranantajan ja vuokralaisen vastuita ja velvollisuuksia säätelevät huoneenvuokralain lisäksi myös Helsingin kaupungin järjestyssäännöt ja kiinteistön järjestyssäännöt. Kiinteistön järjestyssäännöt on laadittu asukkaiden viihtyvyyden, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi, joten niiden noudattaminen on kaikille eduksi. Kiinteistön järjestyssäännöt sekä vakavia tai toistuvia häiriötilanteita varten laaditun häiriöilmoituslomakkeen voi tulostaa Lomakkeet-sivulta.

  Asukas vastaa myös vieraidensa osalta huoneenvuokralain ja järjestysmääräysten noudattamisesta.

  Vakavissa tai toistuvissa häiriötilanteissa toimitaan seuraavasti:

  1. Häiritty asukas ottaa yhteyttä isännöitsijään ja tekee vapaamuotoisen kirjelmän häiriöstä tai ilmoittaa häiriöstä häiriöilmoituslomakkeella. Kirjelmässä täytyy olla kahden huoneistonhaltijan allekirjoitus. Kirjelmä toimitetaan asuntopalveluun sähköpostilla osoitteeseen asuntopalvelu(at)auroranlinna.fi tai postitse osoitteeseen Auroranlinna/ Asuntopalvelu, Eevankatu 2, 00240 Helsinki.
  2. Asuntopalvelu lähettää häiriön aiheuttajalle kirjallisen huomautuksen tai varoituksen, jossa kerrotaan, että vuokrasopimus puretaan, jos häiriö jatkuu (tässä vaiheessa todistajan nimi ei tule häirikön tietoon).
  3. Häiriön jatkuessa tulee kahden asukkaan tehdä isännöitsijälle kirjelmä tai ilmoittaa häiriöstä häiriöilmoituslomakkeella, jotta asia menee tästä eteenpäin. Kirjelmien välillä saa olla aikaa enintään kuusi kuukautta. Asukkaiden tulee olla valmiita menemään todistajiksi käräjäoikeuteen.
  4. Mikäli häiritsevä elämä jatkuu varoitusten jälkeenkin, vuokranantaja tekee asiasta häätöhaasteen.
  5. Käräjäoikeus päättää asiasta joko kansliakäsittelynä tai oikeudessa. Tässä vaiheessa kuullaan myös todistajia. Päätöksen kannalta on tärkeää tietää, onko häiriö jatkunut myös käsittelyaikana.
  6. Kun käräjäoikeus tekee häätöpäätöksen, niin se toimitetaan vuokranantajalle ja edelleen kihlakunnan virastolle.
  7. Kihlakunnanvouti ilmoittaa häätöpäivän vuokranantajalle. Häädön toteuttaa ulosottoviranomainen.
 • Autojen pysäköinti

  Voit tiedustella pysäköintipaikkaa autollesi kohteen alueyhtiön/huoltoyhtiön asiakaspalvelusta. Jos taloudessa on useampi kuin yksi auto ja vain yksi autopaikka, ns. kakkosautoja ei saa pysäköidä vieraspaikoille eikä piha-alueelle.

  Lämpöpistokkeella varustettujen autopaikkojen lämpötolpan kansi on pidettävä aina kiinni ja lukittuna. Johtoja ei saa jättää roikkumaan tolpasta.

  Kysy alueyhtiöstä/huoltoyhtiöstä, voiko lämpöpaikalla käyttää auton sisätilan lämmitintä. Kaikkia lämpötolppia ei ole mitoitettu sisätilanlämmittimen vaatimalle teholle.

  Ajoneuvon luvaton pysäköiminen piha-alueelle, ajoväylälle tai toisen hallinnassa olevalle pysäköintipaikalle on kielletty. Ohjaa vieraasi pysäköimään vieraspaikoille tai kadun varteen tai muuhun yleiseen käyttöön tarkoitetulle pysäköintitilaan. Talouden ns. kakkosautot säilytetään samoin kadun varressa tai muussa yleiseen käyttöön tarkoitetussa pysäköintitilassa.

  Pysäköinti vastoin pihan liikennemerkkien määräyksiä on rangaistava teko ja siitä tehdään ilmoitus pysäköinninvalvojalle tai poliisille. Ilmoituksen tekee huoltohenkilökunta.

 • Autot tontilla

  Ajoneuvolla ajo on kielletty pihateillä ja -käytävillä välttämätöntä hälytys- ja huoltoajoa lukuun ottamatta.

  Talvella väärin pysäköidyt autot haittaavat muun muassa lumen aurausta ja pihateiden hiekoitusta.

  Romuajoneuvojen säilyttäminen pihoilla ja paikoitusalueilla on kielletty. Poiskuljettamisen kustannuksista vastaa ajoneuvon haltija. Huoltohenkilöstö tarkkailee autojen säilytystä.

  Muistathan, että jokainen jollekin asukkaalle vuokrattu tai nimetty autopaikka on tarkoitettu vain kyseisen autopaikan haltijan käyttöön (autopaikan haltija voi toki antaa luvan käyttää paikkaansa perheenjäsenelleen/vieraalleen). Muut asukkaat tai vieraat eivät siis saa käyttää nimettyjä autopaikkoja edes lyhytaikaiseen pysäköintiin.

  Vieraille tarkoitetut pysäköintipaikat on merkitty erikseen.

 • Grillaaminen

  Grillaaminen ja avotulen teko parvekkeilla on Auroranlinnan sääntöjen mukaan kielletty.

 • Ilmanvaihto

  Kiinteistön ilmanvaihto toimii yleensä koneellisesti. Sen koneisto käy joko normaali- tai tehostetehoilla. Ilmanvaihdon tehoa voidaan ohjata asukkaiden tarpeet huomioiden. Ilmanvaihto toimii aina vähintään normaaliteholla. Useimmiten ilmanvaihto on säädetty toimimaan tehosteteholla yleisimpinä ruoanlaittoaikoina.

  Koneellinen ilmanvaihto riittää yleensä asunnon tuuletukseen. Katolla oleva huippuimuri imee asunnoista ilmaa keittiössä, kylpyhuoneessa ja vaatehuoneessa olevien poistoventtiilien kautta. Raitista ilmaa virtaa ikkunoiden yläpuitteesta poistettujen tiivistepätkien tai raitisilmaventtiilien kautta. Näitä tuloilman reittejä ei saa tukkia.

  Poistoilmaventtiilit on säädetty siten, että poistuvat ilmamäärät ovat oikeat. Venttiilien säätöjä ei saa muuttaa, koska silloin koko talon ilmanvaihto menee sekaisin. Ellei ilmanvaihto toimi, on yleensä syynä, että poistoventtiilit ovat tukkeutuneet tai tukittu.

  Mikäli asuntoa halutaan tuulettaa, ehdottomasti oikein tapa on lyhyt tehokas ristiveto.

  Asukkaan on vaihdettava huoneistossa olevien raitisilmaventtiilien suodattimet itse. KOy Auroranlinna toimittaa uudet suodattimet ja niiden vaihto-ohjeet asuntoihin vaihdon ollessa ajankohtainen.

 • IV-laitteiden puhdistus

  Ilmanvaihdon poistoventtiilin rungon ja lautasen väliin – usein vain muutaman millimetrin rakoon – kerääntyy helposti pölyä ja keittiössä myös rasvaa. Siksi on hyvin tärkeää, että venttiilit puhdistetaan riittävän usein esimerkiksi harjalla ja pesuaineliuoksella. Tätä varten venttiilit irrotetaan kehikkoineen kiertämällä kehikkoa vastapäivään 1/4 kierrosta.

  Suodattimen vaihdosta vastaa asukas. Yhtiö toimittaa raitisilmasuodattimet vaihto-ohjeineen asuntoon. Ohjeet löytyvät myös täältä:

  F-suodatin: 29-12-2008-12-20-38-TULOILMAVENTTIILIN_KAYTTO_biobe

  VS-suodatin: 29-12-2008-12-18-59-saato-ohjevaihto-ohje_VS-100

  Karmisuodatin: 29-12-2008-12-18-8-saato-ohje.vaihto-ohjeF-100

 • Jälleenvuokraus ja vuokraus majoituskäyttöön

  Auroranlinnan asunnot on tarkoitettu asumiskäyttöön. Vuokrasopimuksen ehdot kieltävät yksiselitteisesti asunnon jälleenvuokrauksen ansaintatarkoituksissa esim. Airbnb-palvelun kautta. Löydät asiasta lisätietoja täältä.

  Samalla tavalla asunnon jälleenvuokraus on ehdottomasti kielletty. Se aiheuttaa vuokrasopimuksen välittömän purkamisen.

  Poikkeuksena pääsääntöön on määräaikainen työhön tai lisäopiskeluihin liittyvä muutto toiselle paikkakunnalle tai ulkomaille, minkä ajaksi voi saada luvan vuokrata asunto tilapäisesti toiselle. Lupa tällaiseen väliaikaiseen asukkaan vaihtoon pyydetään etukäteen Auroranlinnalta käyttäen siihen tarkoitettua Asumislupa-anomus –lomaketta, joka löytyy Lomakkeet-sivulta.

  Alivuokraukseen tarvitaan aina vuokranantajan lupa. Vuokranantaja tarkistaa edellytykset alivuokraukseen ennen luvan antamista.

 • Jätehuolto

  Lajittelu kannattaa. Mitä vähemmän kiinteistöstä tulee sekajätettä, sitä puhtaampi on yhteinen huomispäivämme, kun raaka-aineet palaavat uusiokäyttöön. Lajittelu säästää myös yhteiskunnan jätehuoltokuluja sekä pienentää asumiskustannuksia.

  Jätteiden lajitteluohjeet löydät klikkaamalla tästä.

  Tutustu videoon Biojätteen lajittelu.

  Watch a video Sorting biowaste.

  Tietoa muovipakkausten erilliskeräyksestä löydät täältä.

 • Kerhohuone

  Kerho- ja askarteluhuoneiden käytöstä, järjestyksestä ja siivouksesta huolehtii asukastoimikunta, ellei toisin ole sovittu. Kerhohuoneen saaminen asukkaiden käyttöön edellyttää asukastoimikunnan perustamista ja kerhohuoneen käytöstä vastuussa olevien asukkaiden nimeämistä.

 • Kotivakuutus

  Vuokra-asunnossakin asukkaan oma irtaimisto on aina asukkaan omalla vastuulla.

  Laaja kotivakuutus, johon sisältyy turva asumisen keskeytyksen varalta ja vastuuvakuutus, on kerros- ja rivitaloissa paras vakuutus yllättäviä tilanteita varten.

  Kiinteistön vakuutus ei korvaa esimerkiksi vesivuodon tai tulipalon sattuessa asukkaan irtaimistoa. Kiinteistön vakuutus ei myös korvaa esimerkiksi sitä, että asukas joutuu muuttamaan yläkerran vesivahingon takia muualle.

 • Kuivaushuone ja -rumpu

  Puhallin on käytössä yleensä kello 7-22. Lämpöpuhallinta ei saa käyttää yöaikana. Kuivaushuone on tarkoitettu ensisijaisesti pesutuvassa pestyille pyykeille.

  Jos kuivaushuoneessa on vapaata, suositellaan myös kotona pestyn pyykin kuivattamista talon kuivaushuoneessa. Asuntoa ei ole suunniteltu pyykinkuivatustilaksi ja etenkin runsas pyykinkuivatus voi tuoda asuntoon kosteusongelmia, varsinkin jos ei huolehdita riittävästä tuuletuksesta. Kuivunut pyykki on haettava pois mahdollisimman pian, jotta tilaa vapautuu seuraavalle käyttäjälle.

  Jos talossa on kuivausrumpu, sitä saa käyttää myös kotona pestyn pyykin kuivaamiseen samoin ehdoin kuin kuivaushuonetta. Jos kiinteistöpesula on varattu, mutta rumpu on vapaana, rummun käytöstä on sovittava pesulan varanneen asukkaan kanssa.

 • Kunnossapitotyöt asunnoissa

  Asukas voi suorittaa asunnossaan pintaremonttia ja muita korjauksia vain jos sopii siitä Auroranlinnan teknisen isännöitsijän kanssa.

  Asukkaan on hoidettava huoneistoaan huolellisesti. Huoneiston vahingoittumisesta on ilmoitettava viipymättä Auroranlinnan vikapäivystykseen 010 286 6245. Asukas vastaa ilmoittamisen laiminlyönnistä aiheutuneesta vahingosta.

  Yhtiöllä on oikeus asunnon kunnon tarkastamiseen.

  Asukas on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän, hänen perheensä jäsen tai hänen luvallaan huoneistossa oleskeleva henkilö tahallisesti, laiminlyönnillään tai muulla huolimattomuudellaan aiheuttaa huoneistolle.

  Asukkaan on vaihdettava huoneistossa olevien raitisilmaventtiilien suodattimet itse. KOy Auroranlinna toimittaa uudet suodattimet ja niiden vaihto-ohjeet asuntoihin vaihdon ollessa ajankohtainen.

  Jos asunto jätetään käyttämättä pitkäksi aikaa, asukkaan on ilmoitettava siitä isännöitsijälle ja myös varattava mahdollisuus päästä huoneistoon.

 • Kylpyhuoneen hoito-ohjeet

  Kylpyhuone on asunnon kosteusvaurioille arin huonetila. Suihkun jälkeen kannattaa pyyhkiä irtovesi lastalla seinistä lattialle ja lattialta lattiakaivoon. Lisäksi on syytä jättää kylpyhuoneen ovi raolleen kuivumisen nopeuttamiseksi.

  Seinäkaakelien saumat puhdistuvat parhaiten sitä varten tehdyllä erikoisharjalla.

  Kylpyhuoneen lattiakaivo ja pesualtaan hajulukko tulee puhdistaa säännöllisesti. Vesilukkoon kertyy hiuksia ja huonepölyä, jotka voivat pahimmassa tapauksessa tukkia vesilukon ja aiheuttaa siten vesivahingon.

  Tutustu videoon Kylpyhuoneen lattiakaivon puhdistus.

  Watch a video Cleaning the bathroom floor drain.

  Tutustu videoon Hajulukon puhdistaminen.

  Watch a video Cleaning drain traps.

 • Lemmikkieläimet

  Omistajan täytyy huolehtia siitä, etteivät eläimet pääse säikyttelemään tai puremaan ihmisiä tai aiheuttamaan muuta vaaraa tai vahinkoa. Koira ei myöskään saa jatkuvalla haukunnallaan tai ulvonnallaan häiritä ympäristöä tai talon asukkaita.

 • Lämmitys

  Taloissa, joissa on vesikeskuslämmitys, ammattilaiset ovat säätäneet termostaattiset patteriventtiilit pitämään huoneen lämpötilan automaattisesti tasaisena. Patterien pintalämpötila vaihtelee termostaatin ohjaamana haalean ja lämpimän välillä. Patterit ovat siis kuumana vain silloin, kun termostaatti ohjaa niitä lämmittämään huonetilaa.

  Huoneen lämpötilaan voi vaikuttaa patterin termostaatilla kääntämällä sitä joko enemmän auki tai kiinni ennalta asetetuissa rajoissa. Jos lämpö huoneistossa laskee alle +19 °C:n tai nousee yli +23 °C:n eikä tilanne korjaannu huonekohtaisella säädöllä, on asiasta ilmoitettava huoltomiehelle. Asukas ei saa muuttaa patterisäätöventtiilien asetusarvoja.

  Sopivin huonelämpötila on tutkimusten mukaan noin +20-21 °C. Parhaat yöunet saa vähän viileämmässä eli noin +19 °C lämpötilassa.

  Huonelämpötilan alentaminen yhdellä asteella säästää lämmitysenergiaa 5-7 prosenttia.

  Termostaattiventtiiliä ei saa peittää verhoilla tai suurilla huonekaluilla. Termostaatti katkaisee tällöin huoneen lämmityksen ja huone viilenee. Jos termostaatti sijaitsee lähellä tuuletusikkunaa ja tuuletusikkuna pidetään auki, termostaatti puolestaan jäähtyy. Tällöin patteri kuumenee liikaa ja tekee huoneesta helposti liian kuuman. Lisäksi energiaa tuhlaantuu turhaan niin sanotusti harakoille.

 • Parveke

  Parveke tulee pitää puhtaana. Lumi tulee poistaa talvella parvekkeelta.

  Märät matot hautovat maalin irti parvekkeen lattiasta. Tämän vuoksi kastuneet matot on nostettava sateen jälkeen kuivumaan.

  Mattojen tomuttaminen parvekkeelta on kielletty.

  Parvekkeita ei ole tarkoitettu varastotiloiksi.

  Kaikenlaisen avotulen teko on kielletty parvekkeilla. Tämä koskee myös kynttilöitä, tuikkuja, ulkoroihuja ja grillejä.

 • Pelastustiet

  Pelastustiet on aina pidettävä auki omankin turvallisuutesi vuoksi. Jos pelastustielle jätetään esimerkiksi henkilöauto, eivät paloautot ja ambulanssit pääse esteettä ja nopeasti kiinteistöön.

 • Pesutupa

  Ohjeet pesutuvan käytöstä ja pesutuvan käyttöajat voi kysyä alueyhtiön/huoltoyhtiön toimistosta tai huoltomieheltä.

  Noudata pesutuvan koneiden käyttöohjeita sekä pesuaine- ja vaatevalmistajien ohjeita mm. käytettävän pesuaineen määrästä.

  Muista siistiä pesutupa aina käytön jälkeen.

 • Piha- ja leikkialueet

  Yhteiset talkoot ja asukkaiden omatoimisuus edistävät viihtyvyyttä ja auttavat tuntemaan naapureita. Varsinaisesta pihanhoidosta eli esimerkiksi pensaiden leikkaamisesta sekä istutusten hoidosta ja kitkemisistä vastaavat Auroranlinnan palkkaamat ammattilaiset.

  Leikkialueet ja -välineet on suunniteltu lasten käyttöön. Kotieläinten ulkoiluttaminen näillä alueilla on järjestysmääräysten mukaan kielletty.

 • Porrashuone ja hissi

  Porrashuoneet hisseineen ovat kerrostalon eniten käytettyjä yhteiskäyttötiloja, jotka eivät sovi kokoontumis- tai leikkipaikoiksi.

  Paloturvallisuussyistä tavaroita saa säilyttää vain niille varatuissa paikoissa. Porrashuoneissa ei paloturvallisuuden takia saa säilyttää mitään tavaraa (lastenvaunuja, pulkkia, polkupyöriä, huonekasveja tms.).

  Ulko-ovista kulkevien tulee huolehtia, että ovi menee kiinni myös heidän jälkeensä. Kun porrashuoneiden ulko-ovet ovat asukkaan tullessa lukittuina, tulee varmistaa kokeilemalla, että ovi myös jää lukkoon asukkaan tultua sisälle.

 • Sähkö

  Sähkön toimittamisesta pitää tehdä aina sopimus sekä kulutussähkön että sähkön siirron osalta. Helsingissä sekä kulutussähkön että sähkön siirron saa yhdellä sopimukselta Heleniltä.

  Sähkösopimus kannattaa hoitaa kuntoon hyvissä ajoin ennen muuttopäivää. Pois muuttava asukas katkaisee oman sopimuksensa muuttopäivään eikä sähköyhtiöllä ole velvoitetta toimittaa sähköä asuntoon, jossa ei ole voimassa olevaa sähkösopimusta.

 • Talosauna

  Taloyhtiön yhteisen saunan saunavuoro varataan huollosta.

  Jätä sauna jälkeesi siistittynä, sellaisena kuin itse haluaisit sen olevan vuorosi alkaessa. Lemmikkieläinten vieminen saunatiloihin on kielletty. Muista viedä vauvanvaipat ja muut roskat mukanasi.

  Omien laudeliinojen käyttö on suositeltavaa.

  Säästä suihkuvettä.

   

  Älä kastele löylyhuonetta!

 • Tupakointi

  Tupakkalaki kieltää tupakoinnin kiinteistön kaikissa yhteisissä ja yleisissä tiloissa, myös hisseissä. Parveke- ja pihatupakoinnissa noudetaan ns. hyviin tapoihin kuuluvaa huomaavaisuutta naapureita kohtaan niin tupakointipaikkojen valinnassa kuin siisteydessäkin eli lähinnä tupakantumppien käsittelyssä.

 • TV ja laajakaista

  Auroranlinnan asunnot on pääsääntöisesti liitetty DNA:n kaapelitv-verkkoon. Jos alueella ei ole DNA:n verkkoa, käytössä on yleensä perinteinen antennijärjestelmä (DVB-T). Tieto kohteen antennijärjestelmästä ja mahdollisista lisävaihtoehdoista tv-verkon osalta löytyy oman kohteen kohdetiedoista.

  Kaikkien lisäantennilaitteiden kuten satelliittiantennien asentamiseen on pyydettävä lupa Auroranlinnan tekniseltä isännöinniltä. Antenneja ei saa kiinnittää seiniin tai katoille missään tapauksessa.

  Auroranlinna on sopinut kiinteistölaajakaistapalvelusta useimmissa kohteissaan. Lisätietoja oman kohteen tilanteesta saa kohdetiedoista.  Asukas voi myös hankkia itselleen sopivaksi katsomansa internet-liittymän, jos katsoo ettei kiinteistölaajakaista riitä hänen tarpeisiinsa.

 • TV-lautasantennit ja muut omat antennit

  Asukas ei saa kiinnittää satelliittikanavien katsomiseen tarkoitettua lautasantennia tai muita omia antenneja seinille, katoille, parvekkeille yms. paikkoihin ilman teknisen isännöitsijän lupaa.

  Jos haluat katsoa satelliittikanavia, ota ensin yhteys tekniseen isännöitsijään ja sovi sekä asennuspaikasta että muista satelliittiantenniin liittyvistä ehdoista hänen kanssaan.

  Asennusluvan saatuasi voit tilata ammattitaitoisen antenniasentajan tekemään työn teknisen isännöitsijän antamien ohjeiden mukaisesti.

  Huoltoyhtiölle on annettu ohjeet poistaa lautasantennit, joista ei ole tehty asianmukaista sopimusta. Lautasantennin poistamisen kustannukset laskutetaan asunnon vuokrasopimuksen tehneiltä henkilöiltä.

  Samat ohjeet koskevat radioamatööri- ja muita mahdollisia omia antenneja, joita asukas haluaisi kiinnittää rakenteisiin.

 • Varastot

  Ulkoiluvälineille, kuten polkupyörille ja suksille, on kerrostaloissa omat säilytystilansa, usein myös lastenvaunuille.

  Ulkoiluvälinevarasto ei ole lasten lelujen säilytyspaikka eikä myöskään leikkipaikka. Kaikkien etu on huolehtia, että varastotilojen ovet ovat lukossa.

  Kutakin asuntoa varten on kerrostaloissa yleensä erillinen irtaimistovarasto. Sen ovessa on lukkoraudat valmiina riippulukolle, jonka asukas hankkii. Jos talossa on erilliset kylmäkellarikomerot, on asukkaan itse lukittava oma komeronsa. Sisätiloissa ei saa säilyttää bensakanistereita, muita palavia nesteitä eikä kaasuja (esim. kaasugrillien kaasupulloja).

  Poismuuton yhteydessä omat varastokomerot on tyhjennettävä. Jos näin ei ole tehty, varastokomero tyhjennetään vuokranantajan toimesta, ja kulut laskutetaan poismuuttavalta asukkaalta.

 • Vastuunjakotaulukko

  Vastuunjakotaulukko eli luettelo siitä, mitkä asiat kuuluvat asukkaan ja mitkä yhtiön vastuulle, aukeaa pdf-tiedostona Lomakkeet-sivulla. Vastuunjakotaulukko kertoo esimerkiksi, mikä on asukkaan ja mikä Auroranlinnan vastuu erilaisista korjauksista. Asukkaiden on tärkeää muistaa, että asukas vastaa aina omasta irtaimistostaan.

 • Vinkkejä energian säästämiseksi

  Pidä asunnon lämpötila kohtuullisena. Useimmille sopiva oleskelulämpötila on 20-21 astetta huoneen keskeltä mitattuna. Tällöin huoneilman suhteellinen kosteus on myös yleensä riittävän korkea, mikä lisää asumisen miellyttävyyttä.

  Älä peitä pattereita pitkillä verhoilla äläkä aseta niiden eteen huonekaluja, jotta lämpö pääsee kiertämään huoneeseen.

  Vedä verhot tai sälekaihtimet pimeän ajaksi ikkunoiden eteen estääksesi lämmön säteilyä ulos.

  Jos asunnon tai jonkin huoneen lämpötila nousee liikaa, älä päästä ylilämpöä pois tuulettamalla, vaan säädä pattereiden lämpötila alhaisemmaksi.

  Mikäli lämpötila laskee pakkasella epämiellyttävän alhaiseksi, tee asiasta ilmoitus sähköisellä vikailmoituslomakkeella tai Auroranlinnan 24h –päivystysnumeroon 010 286 6245.

  Merkittävä osa kulutettavasta energiasta käytetään veden lämmitykseen ja asuntojen sähkölaitteiden toimintaan. Vettä voi säästää esimerkiksi laittamalla suihkun kiinni saippuan, shampoon ja hoitoaineen levittämisen ajaksi. Lisäksi vettä säästyy paljon, kun ei pestä ja huuhdella pyykkiä tai astioita juoksevalla vedellä eikä pestä pyykkiä eikä astioita vajailla koneilla.

  Sähköä säästyy mm. sammuttamalla laitteet valmiustilaan jättämisen sijaan sekä pistämällä valot pois päältä, kun tiloista ollaan pois pitkän aikaa.

 • Yhteiset tilat

  Asuinympäristön kodikkuus ja viihtyisyys riippuu paljolti siitä, kuinka hoidettuina ja siisteinä talon yhteiset tilat ja piha-alueet pidetään.

  Ensivaikutelma asuinalueesta, talosta ja sen asukkaista muodostuu yhteisistä tiloista.

  Asukkaiden rooli on ratkaiseva siinä, miten siisti ja viihtyisä ympäristö on.