Selkiytä:

Suurenna:

Maksut ja tuet

Maksut ja tuet

 • Vuokranmaksu

  Asukkaan on maksettava vuokra ja sen yhteydessä suoritettavat muut maksut (sauna, autopaikka) jokainen kuukausi määrättyyn eräpäivään mennessä ko. kuukauden viitepankkisiirrolla tai suoraveloituksella. Maksuissa on kiinteä asuntokohtainen viitenumero.

  Jos Sinulla on ongelmia maksujen suorittamisessa, ota heti yhteys vuokranvalvontaan, jotta asia voidaan korjata. Työsuhdeasunnoissa vuokranvalvonnasta vastaa työnantaja, suoraan Auroranlinnalta vuokratuissa asunnoissa Auroranlinnan vuokravalvonta (katso Asiointi).

  Auroranlinna perii myöhästyneistä suorituksista viivästyskorkoa, joka on seitsemän prosenttiyksikköä yli kunakin vuonna Suomen Pankin vahvistaman viitekoron.

 • Muut maksut

  Asumispalvelut, jotka eivät sisälly vuokraan, maksaa niiden käyttäjä. Tällaisia ovat muun muassa autopaikka-, sauna- ja ovenavausmaksu. Asumispalvelut maksetaan niiden yhteydessä sovitulla tavalla ja niille määrätylle tilille.

 • Maksuvaikeudet

  Jos joudut maksuvaikeuksiin, ota yhteys vuokranvalvontaan. Sieltä voit saada tietoja ja opastusta, miten kannattaa toimia.

  Jos vuokravelkaa kuitenkin syntyy, ryhtyy vuokranantaja perintätoimenpiteisiin ja tarvittaessa asukas häädetään. Häädetyllä ei ole mahdollisuutta saada Auroranlinnan omistamista taloista uutta vuokra-asuntoa.

  Vuokranmaksuhäiriöistä tulee myös merkintä henkilön luottotietoihin.

 • Asumisen tuet

  Asumistuen myöntämisestä päättää Kansaneläkelaitos eli Kela. Kela hoitaa seuraavia asumisen tukia: yleinen asumistuki , eläkkeensaajien asumistuki, opintotuen asumislisä ja sotilasavustuksen asumisavustus. Lisätietoja asumistuesta saa Kelan toimistoista tai internet-sivuilta www.kela.fi.