Fastighets Ab Auroraborg

Fastighets Ab Auroraborg ägs av Helsingfors stad. Bolaget äger ca 2000 bostäder runtom i Helsingfors. Största delen av bostäderna hyrs ut som tjänstebostäder till personal på Helsingfors stad. Den resterande delen av bolagets bostäder bjuds ut direkt på hyresbostadsmarknaden.

photo-1Alla ärenden gällande ansökan, byte och uppsägning av samt betalning av hyra för tjänstebostäder sköts via den enhet vid Helsingfors stad som anställt dig. För närmare information om tjänstebostäder, kontakta din förman på Helsingfors stad.

I ärenden gällande hyrande av bostäder direkt av Auroraborg betjänar vår bostadsservice. Bostadsansökningar kan göras via ett elektroniskt formulär. Bostadsservicen svarar på bostadsförfrågningar
photo-2
Felanmälan kan göras på numret 010 286 6245 alla tider på dygnet. Felanmälan kan även göras via internet, välj först addressen. Administrativa ärenden gällande boende sköts bäst via den lokala disponenten. På husets hemsida hittar ni närmare kontaktuppgifter gällande olika tjänsteproducenter.

Kontaktuppgifter för Fastighets Ab Auroraborg finns under Asuntopalvelu och Yhteydet.

Stadin asunnot, på svenska.

aaa